Steeds vaker nemen teams zelf verantwoordelijkheid voor hun kwaliteitsontwikkeling: hoe ze samen blijven leveren én leren. Deze teams maken organisaties wendbaarder, effectiever en efficiënter. Zelf verantwoordelijkheid nemen, betekent samen keuzes maken. Niet eenmalig, maar voortdurend om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Keuzes die tot stand komen in afstemming met je organisatie, afnemers en interne/extern samenwerkingspartners. Met een bijbehorende verantwoording vanuit eigen kracht en overtuiging – waarbij je je als team verhoudt tot geldende afspraken en kaders.