Ouke Pijl (2022). ‘Doen, maar vooral ook laten’, Column Kwaliteit in Bedrijf, november-december 2022. Laat professionals – vooral – samen werken aan kwaliteitsontwikkeling.

Ouke Pijl. (2022). ‘Samenspel bij kwaliteitsmanagement – Opzet, bestaan en werking van de kwaliteitscyclus’, Kwaliteit in Bedrijf, september-oktober 2022. In organisaties is een samenspel van verantwoordelijkheden nodig om de kwaliteitscyclus rond te maken. Wie geeft, neemt en heeft eigenaarschap in processen voor ontwerpen, uitvoeren, monitoren en sturen? Wie kijkt naar de cyclus als geheel? En richten kwaliteitsmanagers zich vooral op monitoren of hebben ze nog andere rollen?

Ouke Pijl (2022). ‘Opzet, bestaan en werking’, Kwaliteit in Bedrijf, januari-februari 2022. De begrippenreeks opzet-bestaan-werking is bij veel auditors bekend: is het goed bedacht, wordt de opzet in de praktijk daadwerkelijk toegepast en leidt dit tot het beoogde doel? Deze minder bekende variant spreekt velen ook aan: bedacht, bekend, gedaan, gewerkt? Een grootse opzet kan te veel beslag leggen op het realiseren
van het bestaan, waardoor de verbinding met de werking vervaagt.

Ouke Pijl (2021). ‘Fouten maken moet kunnen?’ Kwaliteit in Bedrijf, juli-augustus 2021. Soms is ‘Fouten maken moet kunnen’ de verkeerde tekst. Bijvoorbeeld wanneer je jarenlang met duizenden technici en twee miljard dollar aan investeringen op Mars wil landen. Juist in dit soort situaties moet je de verbinding blijven zoeken met je team, moeten de
dingen gezegd kunnen worden en moet er worden geluisterd om samen
afwegingen te maken. Kwaliteit is teamwerk.

Ouke Pijl, Henk Walthaus (2021). ‘Samen werken sturen leren – over eigenaarschap, interactie en reflectie in teams’, Kwaliteit in Bedrijf, mei-juni 2021. In dit artikel laten we zien wat het betekent om als team eigenaarschap te nemen, hoe je door interactie scherp blijft én waarom reflectie zo belangrijk is om te blijven leren en ontwikkelen.

Kees de Vaal, Ouke Pijl, Ben van Schijndel (2019). Kwaliteitsmanagement in de Praktijk. Hilversum: Concept Uitgeefgroep. De eerste druk van dit naslagwerk en studieboek verscheen in 2013. De tweede druk van 2019 werd geheel geactualiseerd. Wat bleef is de opzet die verder gaat dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren – het systeemtechnische perspectief. De uitgave gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief).

Ouke Pijl (2020). ‘Hoe leg je de verantwoordelijkheid in de lijn?’ Kwaliteit in Bedrijf, juli-augustus 2020. Dit artikel geeft praktische tips voor de staf, de ‘tweede lijn’, om die ‘eerste lijn’ zo goed te ondersteunen bij het nemen van hun lijnverantwoordelijkheid. Want soms bewerkstelligt de tweede lijn – natuurlijk met de beste bedoelingen – namelijk juist het tegenovergestelde. Tevens gepubliceerd op de website van het NNK, met een korte update over het Three Lines Model.

Jan de Jonge, Harro Labrujere (2019). Nieuw Organiseren – Op weg naar andere vormen van organiseren en samenwerken. Groningen: Nieuw Organiseren. Nieuw Organiseren bekent dat organisaties opnieuw plekken worden waar mensen ‘enthousiast samen werken aan iets moois’. Waar ze met hart en ziel waardevolle producten maken of diensten leveren. Waar ze niet worden gezien als ‘resources’ maar als unieke mensen met hun eigen waarden, talenten en mogelijkheden.

Jan de Jonge (2019). ‘Invloed uitoefenen? Gebruik breinkennis’. OR magazine, december 2019. Het is weer zo ver. De volgende reorganisatie staat voor de deur. Er wordt een projectgroep ingesteld die een plan zal gaan uitwerken… Straks zal de bestuurder de ondernemingsraad vragen advies uit te brengen over een voorgenomen besluit. Maar jullie hebben op voorhand al grote twijfels. Die reorganisatie is gewoon een verkapte manier om straks mensen te ontslaan. Dat er bezuinigd moet worden snapt iedereen. Maar waarom hebben we het daar dan niet over?

Jan de Jonge, Harro Labrujere (2016). Nieuw Toezicht – Een eigentijdse visie op de rol van de Raad van Toezicht. Groningen: Nieuw Organiseren. Een Raad van Toezicht/Commissarissen heeft een unieke positie. De organisatie kan gebruikmaken van de wijsheid van een groep mensen met verschillende achtergronden en levenservaring, die op gezonde afstand tot de waan van de dag staan, de rust hebben om de complexiteit te overzien en zich te blijven focussen op de essentie. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger.

Ouke Pijl (2020). ‘Visie 2020. Wendbaarheid: teams en vertragen’. Kwaliteit in BedrijfVisie 2020. Ontwikkelingen in technologie, ecologie en globalisering leiden tot geheel nieuwe economische verhoudingen en nieuwe perspectieven op organisaties. Kwaliteitsmanagement is daarbij van blijvende waarde voor effectief organiseren, waarborgen, leren en veranderen. De kwaliteitsprofessional van 2020 en daarna krijgt een grotere rol als ‘enabler’ van kwaliteitsmanagement bij teams. Maar ook bij het aanmoedigen van vertragen, om – als dat nodig is – terug te gaan naar de essentie.

Kees de Vaal, Ouke Pijl, Ben van Schijndel, Cees Beek (2019). ‘Kwaliteitsmangement in de praktijk: act fast, fail fast, learn fast’. Kwaliteit in Bedrijf, september-oktober 2019. Overzichtsartikel met thema’s die recente ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement markeren: Nieuw organiseren, High Level Structure ISO- managementsysteemnormen, Sustainable Development Goals, Kortcyclisch werken: ‘act fast, fail fast, learn fast’, Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing, Agile, Scrum, Waarderend auditen en het Europese Service Excellence Model.

Jan de Jonge (2016). Het grote kleine Inspiratieboekje voor HR & Nieuw Organiseren. Groningen: TCG Transformatie Coaching Groningen. Nieuw
Organiseren is de toekomst! Hoe kun je als HR-professional de gewenste omslag stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat je niet (onbewust) op de rem gaat staan? Welke HR-activiteiten en instrumenten dragen bij aan de noodzakelijke vernieuwingen en welke werken deze tegen? Hoe kan HR samen met het management de omslag maken naar nieuwe vormen van organiseren en samenwerken? Met bijdragen van experts op het gebied van Nieuw Organiseren en HR & een impressie van het congres van 8 maart 2016.

Paul van Deursen, Ouke Pijl (2017). ‘Onderwijskwaliteit: uitdagingen en kansen’. Hoger onderwijs management, 3, p. 19-23. Hoe is het gesteld met de onderwijskwaliteit in het hbo? En waar liggen de uitdagingen en kansen voor het verbeteren van deze kwaliteit? De auteurs schetsen een beeld op basis van hun ervaring als trainers bij de driedaagse Basisleergang onderwijskwaliteit hbo die door ruim 100 deelnemers van een groot aantal hbo-instellingen is gevolgd.

Jan de Jonge, Marcel Poppink (2015). ‘Scholen op expeditie’. SchoolManagement totaal. September 2015. Medio 2013 publiceerden we het artikel ‘sturen door los te laten’ over het ontwikkelingsproces bij Stichting Consent (33 openbare basisscholen in Oost-Twente). We zijn nu twee jaar verder. Wat
zijn de opbrengsten van een traject dat uitgaat van vertrouwen in medewerkers en geloof in de vernieuwingskracht die er binnen de scholen aanwezig is? In onderstaand artikel laten we zien wat de
afgelopen periode is gebeurd en tot stand gebracht.

Ouke Pijl (2018). ‘Peer review in hbo. Spanning op beoordelen en ontwikkelen vanuit het stelsel’. Synaps, 40, p. 14-16. Er is een spanningsveld tussen beoordelen (de klassieke audit) en leren/ontwikkelen (waarderende peer review). Opleidingen willen slagen voor hun accreditatietoets. Met die mindset ben je – heel begrijpelijk – minder geneigd een auditcommissie te voeden met problemen en dilemma’s. Terwijl die juist zo belangrijk zijn om te leren en te ontwikkelen. Peers kunnen zowel bij beoordelen als leren/ontwikkelen een prima rol vervullen – maar niet tegelijkertijd in hetzelfde proces graag.

Ouke Pijl (2017). ‘Nieuw kwaliteitsmanagement:
organiseren van interactie’. Synaps, 39, p. 10-13
. Bij fenomenen als Wikipedia, shared spaces, open source is er alleen sprake van een basisvoorziening en doet de georganiseerde interactie de rest. Zeker in dynamische omgevingen kon het weleens veel slimmer zijn niet uit te gaan van een plan of ontwerp dat bij de uitwerking vaak al verouderd is, maar te zorgen voor een dynamiek die constante aanpassing mogelijk maakt.

Ouke Pijl (2014). ‘Positie kiezen met het
Canvas-model’. Kwaliteit in Bedrijf, oktober 2014
. Kwaliteitsmedewerkers zien zich nog wel eens in een lastig dilemma geplaatst. Als geen ander zullen ze uitdragen dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij het management en de werkvloer ligt. Maar wanneer het er op aankomt – bijvoorbeeld bij een formele certificering – dan zijn het niet zelden toch de kwaliteitsmensen die zélf in actie komen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ze delen graag in de vreugde, maar érgens voelt het niet goed.