Kwaliteit: organiseren van interactie

Bij fenomenen als Wikipedia, shared spaces, open source is er alleen sprake van een basisvoorziening en doet de georganiseerde interactie de rest. Zeker in dynamische omgevingen kon het weleens veel slimmer zijn niet uit te gaan van een plan of ontwerp dat bij de uitwerking vaak al verouderd is, maar te zorgen voor een dynamiek die constante aanpassing mogelijk maakt.

Zo’n aanpak past ook veel meer bij het nieuw organiseren, waarbij we tot het inzicht komen dat het industriële paradigma ons veel heeft gebracht, maar dat het nu lang niet altijd effectief meer is. De verticale organisatiehark maakt steeds vaker plaats voor horizontale netwerkorganisaties die zich bovendien niet laten beperken door traditionele organisatiegrenzen.

Pijl, Ouke (2017). ‘Nieuw kwaliteitsmanagement: organiseren van interactie’. Synaps, 39, p. 10-13. (4 pagina’s)

Topfoto: Laweiplein Drachten na 2003 (bron: Fiets Beraad).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *