NPR 9021 Corrigerende maatregelen

Met een afwijking wordt een gebeurtenis bedoeld waarbij niet wordt voldaan aan van tevoren gestelde eisen. NPR 9021 beschrijft een aanpak voor het treffen van maatregelen om herhaaldelijke afwijkingen te voorkomen. NPR 9021 kan worden gebruikt door organisaties die doeltreffende corrigerende maatregelen willen nemen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen, waaronder afwijkingen binnen haar processen of managementsysteem. De beschreven werkwijze is primair gericht op kwaliteitsmanagementsystemen, maar is evenzogoed bruikbaar voor andere (management)systemen. In het Voorwoord wordt benadrukt dat afwijkingen niet uitsluitend als negatief moeten worden gezien.

Zonder afwijkingen is er geen vooruitgang (vrij naar Frank Zappa, de bekende Amerikaanse componist en musicus).

Afwijkingen kunnen een stimulans zijn het voor verbeteren, vernieuwen, innoveren en overleven – en daarmee ook voor het aanpassen van eisen.

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Normcommissie Kwaliteitsmanagement. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een werkgroep met een groot aantal deskundigen op het gebied van kwaliteitsmanagement en certificering. Kwaliteit.pro maakte onderdeel uit van deze werkgroep.

NEN (2023). NPR 9021:2023 Kwaliteitsmanagement – Richtlijnen voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen. Delft: NEN.

Bron foto boven deze post: NEN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *