Leren samen kennis creëren

Bij Hogeschool Utrecht is het concept Leven Lang Leren leidend voor het onderwijs. De keuze daarvoor heeft grote gevolgen voor de organisatie. Jaarlijks vallen er opleidingen af en komen er nieuwe bij. ‘Door samenwerking met de beroepspraktijk en door hoogwaardig onderwijs en onderzoek krijgt de wereld van morgen vorm en inhoud.’ Onderwijskwaliteit heeft daarom niet alleen te maken met goed onderwijs, maar ook met het aanbod waaruit studenten een keuze kunnen maken. Daarvoor hanteert de hogeschool een visie met een aantal ontwerpcriteria. In een ander artikel Onderwijsvisie Hogeschool Utrecht wordt de relatie met het kwaliteitsbeleid nader uitgewerkt.

Pijl, O., Cornelissen, P. & Unck, S. (2015). ‘Leren samen kennis creëren. De onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht’, Thema, 1, 11-15. (5 pagina’s)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *