Kwaliteitsmanagement in de praktijk (3e druk)

Het standaardwerk Kwaliteitsmanagement in de praktijk (584 pagina’s) is verschenen in een nieuwe, derde druk. Deze nieuwe druk sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappij. De auteurs hebben nieuwe modellen en invalshoeken toegevoegd en meer focus gelegd op duurzaamheid. Gebleven is het brede perspectief op kwaliteitsmanagement met een balans tussen systeemtechnische en sociaal-dynamische aspecten. Uit de verkochte aantallen vanaf de eerste druk ruim tien jaar geleden blijkt de bijzondere waardering voor deze aanpak.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Uitgangspunt is dat niet alleen systemen en boeken tot kwaliteit leiden. Ook de relatie en samenwerking tussen mensen is van cruciaal belang!

Het eerste hoofdstuk legt het fundament voor de rest van het boek met een beschrijving van kernbegrippen en uitgangspunten van kwaliteitsmanagement. Daarna wordt in vier delen de plan-do-check-act-cyclus gevolgd. In elk deel komen zowel modellen, systemen en processen (de harde kant van kwaliteitsmanagement) als relaties en samenwerking (de zachte kant van kwaliteitsmanagement) aan de orde. De inrichting en het gebruik van systemen worden behandeld en daarnaast de manier waarop kwaliteit binnen organisaties kan worden beleefd. Elk hoofdstuk bevat praktijkvoorbeelden en praktische sjablonen en checklists uit diverse sectoren (industrie, onderwijs, zorg, adviespraktijk). Dankzij de opdrachten met uitwerkingen kan de lezer de theorie direct toetsen aan de praktijk.

Dit boek is geschreven voor iedereen die zich wil bekwamen en verbeteren in de toepassingen van kwaliteitsmanagement en zich dus ook wil verdiepen in de theorie. Het is geschreven voor de profit- en non-profitsector. Zie ook het artikel met de highlights uit de nieuwe druk.

Vaal, Kees de, Ouke Pijl, Ben van Schijndel, Cees Beek (2023). Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Hilversum: Uitgeverij Concept.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *