Dwarse processen – Hogeschoool Utrecht als procesgerichte organisatie

Veel organisaties ontdekken dat organiseren veel meer is dan een organisatiestructuur inrichten met managers, afdelingen en functies. Denken en werken in processen vraagt om een goede afstemming, een professionele houding en vooral ook vertrouwen ontwikkelen in elkaars vakmanschap. Dat weten ze bij Hogeschool Utrecht maar al te goed.

Pijl, O., Laks, M. (2014). ‘Dwarse processen – Hogeschool Utrecht als procesgeoriënteerde organisatie’, Kwaliteit in Bedrijf, 7, 10-13. (4 pagina’s)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *