Compliant met blockchain, big data, AI en IOT?

‘Wie controleer je dan?’ Die vraag kreeg ik de afgelopen tijd meerdere keren nadat ik vertelde dat ik me bij Hogeschool Utrecht bezighoud met kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek. Voor sommigen is controleren – compliance – blijkbaar onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsmanagement.

Wikipedia geeft als definitie: ‘Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken.’ Mooie laatste toevoeging…

Nu zal iedereen beamen dat het goed is om je aan de regels te houden. Ook al hoorde ik laatst van een schipper dat je volgens het scheepsrecht verplicht bent om af te wijken van de regels wanneer de situatie daar om vraagt… In organisaties ontstaat weerstand wanneer de aantoonbaarheid van het volgen van regels en afspraken onevenredig veel administratie vraagt. Dat zien we in de zorg, in het onderwijs maar ook in andere ‘hardere’ sectoren. Denk aan ‘aantoonbaarheid’ in ISO 9001.

Op Schiphol geven de verplicht opgestelde honderden brandblussers elke dag hun batterijstatus door. Als ze worden verplaatst (bij beweging) geven ze hun nieuwe positie (gps) door. Afwijkingen worden automatisch gesignaleerd zodat er meteen actie kan worden ondernomen. ‘Vroeger’ was er iemand die dat de hele dag in de gaten hield en daar ongetwijfeld registraties van bijhield.

We kunnen nog niet eens vermoeden wat blockchain, big data, artificial intelligence en het internet of things voor ons gaan betekenen. Productieketens en processen worden transparant. Blockchain voegt een vertrouwensfactor toe aan de keten. Lees bijvoorbeeld de bijdragen van Dan Bieler (Forrester Research) op LinkedIn.

Een paar quotes: ‘Track-And- Trace Solutions Improve Strategic Objectives Across The Entire Value Chain’ en ‘Smart contracts are automatically carried out when a specific condition is met, for instance regarding the conditions of goods or environmental conditions’.

Wanneer je dit doordenkt, bekruipt je ongetwijfeld het big brother gevoel. Moeten we dit eigenlijk wel allemaal willen? Maar is er wel een keuze? De dienstbare technologie heeft immers een eigen onstuitbare dynamiek. Toch denk ik dat er kansen zijn om kwaliteitsmanagement zo weer terug te bren- gen naar de bedoeling: minder verantwoordingsinspanning, meer toegevoegde waarde voor professionals en eindgebruikers. ‘Wie maak je dan blij?’

Pijl, O. (2018). ‘Compliant met blockchain, big data, AI en IOT?’, Column Kwaliteit in Bedrijf, 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *