Act fast, fail fast, learn fast

Overzichtsartikel met thema’s die recente ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement markeren: Nieuw organiseren, High Level Structure ISO-managementsysteemnormen, Sustainable Development Goals, Kortcyclisch werken: ‘act fast, fail fast, learn fast’, Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing, Agile, Scrum, Waarderend auditen en het Europese Service Excellence Model. Artikel naar aanleiding van de tweede druk van Kwaliteitsmanagement in de praktijk [inmiddels in nieuwe druk verschenen.

Vaal, Kees de , Ouke Pijl, Ben van Schijndel, Cees Beek (2019). ‘Kwaliteitsmanagement in de praktijk: act fast, fail fast, learn fast’. Kwaliteit in Bedrijf, september-oktober 2019. (5 pagina’s)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *