RASCI: samenspel van verantwoordelijkheden

RASCI staat voor Responsible, Accountable, Supportive, Consulted en Informed. Soms wordt de S-rol niet gebruikt (RACI) en soms wordt de O-rol (Out of the loop) toegevoegd om aan te geven welke functionaris niet wordt betrokken. De RASCI-rollen bieden uitkomst voor de toekenning van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In de RASCI-methode wordt via een verantwoordelijkheidsrol een relatie gelegd tussen een activiteit (taak) en een functionaris.

Merk op dat de R-rol centraal staat: daar gaat het om degenen die verantwoordelijk is en de betreffende taak uitvoert. De andere rollen hebben daar betrekking op. Deze rollen kunnen toegepast worden in bijvoorbeeld procesbeschrijvingen. Door bij de functionaris de (afkorting) van de RASCI-rol te geven, kunnen procesbeschrijvingen zeer compact blijven en toch veel duidelijkheid verschaffen over verantwoordelijkheden.

Enkele spelregels bij de toepassing van het RASCI-model:

  • Bij één activiteit behoort slechts één functionaris met een A-rol en minstens één functionaris met een R-rol.
  • Bij één activiteit behoort slechts één functionaris met een A-rol en minstens één functionaris met een R-rol.
  • Een overdaad aan C’s en I’s is niet wenselijk. De matrix hoeft zeker niet geheel gevuld te zijn.
  • Wanneer aan één functionaris meerdere R’en zijn verbonden, moet worden nagegaan of dat in de praktijk haalbaar is.

Zie een toepassing van RASCI in het artikel Samenspel bij kwaliteitsmanagement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *