“Teams voor kwaliteit!”

Werken aan Kwaliteit in 2019: wat een jaar! Mooie activiteiten met mooie nieuwe inzichten.

Projectleider succesvolle Instellingstoets NVAO bij Hogeschool Utrecht waarin we met ons projectteam vijf dagen lang twintig gespreksrondes organiseerden met 140 collega’s, studenten en relaties. Daaraan gingen maanden van voorbereidingen vooraf met studenten, docenten, management, bestuur en toezichthouders.

Met een groep één keer het verhaal van je eigen organisatie vertellen tegenover een kritisch panel is van veel meer betekenis dan tien keer het verhaal van een ander – met of zonder PowerPoint – beluisteren.

Panellid bij de proefaudit Instellingstoets NVAO bij Hogeschool Rotterdam: veel geleerd over centraal en decentraal besturen en werken.

Wanneer in de organisatieomgeving van een school de minderheden in de meerderheid zijn, dan geeft elke opleiding zijn eigen invulling aan contextrijk onderwijs.

Publicatie van de tweede, geheel herziene druk van Kwaliteitsmanagement in de Praktijk waarin we als redactieteam zowel de systeemtechnische als de sociaaldynamische invalshoek van het vakgebied belichten. Zie Sigmaonline en Kwaliteit in Bedrijf voor de highlights.

In het vakgebied van kwaliteitsmanagement is er steeds meer aandacht voor dynamiek, wendbaarheid en kortcyclisch werken. De klassieke metafoor van de borgingswig die de terugval van de pdca-schijf op de verbeterhelling voorkomt, lijkt steeds minder vaak relevant.

Column in Kwaliteit in bedrijf: Vergeten we de schoonheid van kwaliteit? We lijken soms een beetje vergeten te zijn wat de essentie is van kwaliteit, los van systemen, borging en certificering.

Kwaliteit is niet alleen vrolijkheid over gebruik (fit for use), blijdschap over nut (fit for purpose), maar bovenal verwondering over de schoonheid van hoe het gemaakt is, hoe het werkt en bewondering voor wie dat zo heeft bedacht. Wat een uitdaging om dát te mogen managen…

Als teamleider kwaliteitszorg bij Hogeschool Utrecht steeds weer de balans zoeken tussen loslaten, coachen en interveniëren. Mooie ontwikkeling van een samensturend team.

Wanneer je als teamleider ter informatie wordt uitgenodigd op een teamoverleg bij agendapunt 5a en 5b, dat het team mede op basis van jouw info meteen een besluit neemt, en dat je daarna weer kunt gaan.

Boeiende contacten als bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Werken aan een nieuwe strategie om ons netwerk nog beter op de kaart te zetten.

We kunnen niet overschatten wat het belang is van een brede oriëntatie op kwaliteitsmanagement in verschillende domeinen.

Initiatief genomen voor een NNK-sectie ‘Nieuw Organiseren‘. Met zes netwerkpartners verkend wat de ‘andere waarheid’ is van organisaties waarvoor we graag een lans willen breken.

Nieuw organiseren in trefwoorden: respect voor kwaliteiten van mensen, belang van persoonlijk leiderschap, verbazing over de blijvende en vaak falende toepassing van hiërarchische sturingsmechanismen, relativering van maakbaarheid en beheersbaarheid van organisaties, de kracht van de eenvoud, vervreemding door systeemtaal los van mensentaal, geloof in de effectiviteit van teams met een menselijke maat. Maar ook: hoe je zelf, in je eigen rol, soms ook hebt bijgedragen aan de ‘waanzin’.

Gestart met de Workshop Teams voor Kwaliteit waardoor teams hun eigen kwaliteitsmanagement kunnen oppakken. Enthousiaste reacties bij vier try-outs. Samenwerking met netwerkpartner uit de zorg.

Met een workshop van een dag kunnen teams stappen zetten om hun eigen kwaliteitswerk te verbeteren. Een gedeelde visie is de eerste stap.

Veel kwaliteit in 2020!

Workshop Teams voor Kwaliteit