“Tweede, herziene druk Kwaliteitsmanagement in de Praktijk”

Eind 2019 verscheen de nieuwe, geheel herziene druk van Kwaliteitsmanagement in de Praktijk bij de Concept Uitgeefgroep. Het boek heeft zich inmiddels bewezen als een standaardwerk, onder andere in hbo-opleidingen. Ambitie is kwaliteitsmanagement in brede zin te behandelen en daarbij te zoeken naar evenwicht tussen systeemtechnische en sociaal-dynamische aspecten. Sinds de eerste druk in 2013 zijn er veel ontwikkelingen op het vakgebied van kwaliteitsmanagement geweest en zijn er veel nieuwe publicaties verschenen. Voldoende reden voor een herziening waarvoor we van de Concept Uitgeefgroep alle ruimte kregen. Natuurlijk zijn ook suggesties van docenten, studenten en andere vakgenoten verwerkt.

Wat zijn nu de belangrijkste ontwikkelingen? Allereerst: veel principes en werkwijzen voor kwaliteitsmanagement blijven actueel. Denk bijvoorbeeld aan het concept van ‘kwaliteit in drie dimensies’ dat aangeeft dat kwaliteit altijd te maken heeft met professionaliteit, organisatie en relatie. Tegelijkertijd zijn er ook veel nieuwe invalshoeken bijgekomen of verder uitgewerkt. > Nieuw organiseren van hiërarchie naar netwerk. > De nieuwe High Level Structure bij managementsysteemnormen (waaronder ISO 9001) die nu ook veel aandacht geeft aan de organisatiecontext en leiderschap. > Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met de wereldwijde Sustainable Development Goals. > Lean Manufacturing en Quick Response Manufacturing om snel in te kunnen spelen op veranderingen, evenals principes als Agile en Scrum bij projectmanagement. > Ontwikkelingsgericht auditen waarbij het niet alleen gaat over compliance maar ook over het corrigerend, lerend en innoverend vermogen van organisaties. > Het Europese Service Excellence Model voor het bereiken van customer delight.

Door snelle ontwikkelingen in technologie, economie en samenleven is het meer dan ooit nodig dat organisaties wendbaar zijn en inspelen op ontwikkelingen waarvan de uitkomsten onzeker, complex en voor meerdere uitleg vatbaar zijn. We zien dat terug in de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement: meer aandacht voor visie en betekenis van organisaties, professionals en kwaliteitsmanagement, blijvende aandacht voor houvast bij de borging, en meer aandacht voor bewegen: ‘act fast, fail fast, learn fast’. Prachtig toch!?

Workshop Teams voor Kwaliteit