Visie ontwikkelen

“Opbrengst van de workshop? Dat kwaliteit nu ‘levend’ gaat worden.” November 2020

“Een mooie ervaring om mee te maken dat wij als team een gedeelde visie op kwaliteit hebben en van daaruit met behulp van de interessante oefeningen, ieder vanuit eigen ‘inbreng’, samen de kwaliteit van ons werk nog verder kunnen verhogen.” Oktober 2019

“Mooi begrippenkader om over kwaliteit te praten in het team. Erg prettig dat de kwaliteit zélf centraal staat en niet slechts het meetsysteem en de daaruit voort vloeiende cijfers.” November 2019

“Nadrukkelijker besef van belang onderliggende visie als basis voor samenwerking en als houvast voor het bepalen van de richting en prioriteiten voor het team.” November 2019

Reality Check

“Goed om te zien wat allemaal onder kwaliteit wordt verstaan en wat we daarin nog kunnen doen.” November 2020

“Goed om het steeds terug te brengen naar goede dingen goed doen en belang van review/lerende organisatie. Er ook met enige ontspannenheid naar kijken, in tegenstelling tot een krampachtige scherpe pdca.” November 2020

“Reality-check wat betreft de mate waarin we als team het ‘houvast’ al op orde hebben. Sommige zaken zijn al enigszins helder en/of hebben we al ooit geregeld, maar (erg) veel ook nog niet. Werk aan de winkel dus.” November 2019

“De workshop prikkelde tot nadenken over en evalueren van het eigen handelen als team en als individu binnen het team.” Oktober 2019

“De opdracht ‘houvast’ heeft mij inzicht gegeven hoe het staat met de kwaliteitszorg. Meer betekenis van kwaliteitszorg en tools om hiermee aan de slag te gaan.” November 2019

Kick Start

“Meer gemeenschappelijkheid over wat kwaliteit betekent. Helderheid over waar we voor staan. Concrete afspraken om kwaliteit verder te kunnen ontwikkelen.” November 2020

“Fijn om te kijken hoe je gefundeerd kunt gaan bewegen (ipv slechts het meten) met waardering van wat al bereikt is. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook het doel van kwaliteitsdenken.” November 2019

“Het is interessant om te onderzoeken hoe leden in ons team geïnspireerd raken en persoonlijk leiderschap tonen zodat de beweegstap ook echt (vanuit een proactieve houding) wordt opgepakt i.p.v. weer terug te gaan naar ons ‘gewone werkritme.” December 2019

“Goed om zo eens kritisch te kijken naar de werkzaamheden van het team, en dus ook (deels) van jezelf. Geeft echt een andere kijk, een eye opener.” December 2019