Standaard bij de Expeditietraining en natuurlijk ook leverbaar bij de Workshop en de Mini-expeditie. Het unieke studieboek en naslagwerk van meer dan 500 pagina’s. Recent verschenen in een volledig herziene tweede druk.

Kwaliteitsmanagement in de Praktijk gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Uitgangspunt is dat systemen noodzakelijk zijn, maar op zichzelf niet tot kwaliteit leiden. Juist de relatie en samenwerking tussen mensen is van cruciaal belang!