RASCI: samenspel van verantwoordelijkheden

RASCI staat voor Responsible, Accountable, Supportive, Consulted en Informed. Soms wordt de S-rol niet gebruikt (RACI) en soms wordt de O-rol (Out of the loop) toegevoegd om aan te geven welke functionaris niet wordt betrokken. De RASCI-rollen bieden uitkomst voor de toekenning van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In de RASCI-methode …

Instellingsaccreditatie: ESG biedt alle waarborgen

Met de benoeming van onze nieuwe OCW-minister Robbert Dijkgraaf zal het dossier instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs weer snel aandacht krijgen. Studenten en werkgevers hebben eerder aangegeven twijfels te hebben bij instellingsaccreditatie: instellingen zouden zelf criteria kunnen kiezen en de beoordeling van opleidingen zelf kunnen uitvoeren. De slager die zijn …

Samen werken sturen leren

‘Planned change’ en ‘emergent change’ In zijn artikel ‘Veranderstrategie: een dans met de werkelijkheid’ schrijft Godfried IJseling van de Baak: “Organisatieverandering krijgt vorm door twee, aan elkaar gelieerde processen: planned change (geplande verandering) en emergent change (verandering die verschijnt).” Miljan Bajic typeert organisaties in zijn blog als complex: “People in …

Wendbaarheid: teams voor kwaliteit

“Kwaliteitsprofessional: ‘enabler’ kwaliteitsmanagement teams” Ontwikkelingen in technologie, ecologie en globalisering leiden tot geheel nieuwe economische verhoudingen en nieuwe perspectieven op organisaties. Kwaliteitsmanagement is daarbij van blijvende waarde voor effectief organiseren, waarborgen, leren en veranderen. De kwaliteitsprofessional van 2020 en daarna krijgt een grotere rol als ‘enabler’ van kwaliteitsmanagement bij teams. …

Teamvolwassenheid

“Teamontwikkeling: samenspel team, teamleider en management” Samenwerken in een zelfsturend, zelfondernemend of samensturend team (Rianca Evers-den Ouden, 2018) team is een feestje. Er is professionele ruimte, volop gelegenheid om samen te leren en de kick van echte samenwerking met resultaat. Zo’n team is geen gespreid bedje: leren is écht niet …

Quotes

“Kwetsbaarheid geeft verbinding.” Francine Oomen (TV-interview 30 maart 2023) “I was born not knowing and have had only a little time to change that here and there.” Prof. Feynman “Degenen die denken dat het onmogelijk is, worden verzocht om degenen die het proberen, niet lastig te vallen.” @denkanders “Wie wat …

‘Act fast, fail fast, learn fast’

“Tweede, herziene druk Kwaliteitsmanagement in de Praktijk” Eind 2019 verscheen de nieuwe, geheel herziene druk van Kwaliteitsmanagement in de Praktijk bij de Concept Uitgeefgroep. Het boek heeft zich inmiddels bewezen als een standaardwerk, onder andere in hbo-opleidingen. Ambitie is kwaliteitsmanagement in brede zin te behandelen en daarbij te zoeken naar …

Mooi gemaakt!

“Vergeten we de schoonheid van kwaliteit?” Renco Bakker stelde ooit in een column de prikkelende vraag: “Kwaliteitsmanager, wat manage je eigenlijk?” Kortgeleden kreeg ik met een aantal kwaliteitsmanagers een soortgelijke vraag: hoe zou jij in één zin je neefje uitleggen wat kwaliteit is? We kwamen er samen niet echt uit …

Big data watching you

“Compliant met Blockchain, Big Data en IOT?” ‘Wie controleer je dan?’ Die vraag kreeg ik de afgelopen tijd meerdere keren nadat ik vertelde dat ik me bij Hogeschool Utrecht bezighoud met kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek. Voor sommigen is controleren – compliance – blijkbaar onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsmanagement. Wikipedia geeft als …