Voor teams die willen leveren én leren

Kwaliteit is dé succesfactor voor teams. Het is de kunst van de goede dingen goed doen en dat vooral ook blijven doen. Door samen te werken, te sturen en te leren. In essentie gaat het daarbij om drie uitgangspunten:

Jullie startpunt is het nemen en verkrijgen van eigenaarschap voor het realiseren van een gedeelde ambitie.

Jullie blijven op koers door interactie in het team, met de organisatie en met de buitenwereld.

Jullie leren door tijd te nemen voor reflectie over hoe het gaat en waar vernieuwing nodig is.

Trainingen ‘Teams voor Kwaliteit’

Workshop
1 dagdeel

Een workshop van een halve dag online of bij jullie op het werk. We onderzoeken wat jullie onder kwaliteit verstaan. Jullie scoren het team op planmatig werken, teamorganisatie, werkprocessen, evalueren en ontwikkelen. Op basis van de resultaten bepalen jullie zelf welke drie punten jullie als eerste oppakken, wie dat gaan doen én wat de handigste aanpak is. Zo maak je een vliegende start met jullie eigen traject.

Trainer: Ouke Pijl

Training
1 dag

Een training van één dag bij jullie op het werk. We onderzoeken wat jullie onder kwaliteit verstaan. Jullie scoren het team op planmatig werken, organisatie, werkprocessen, evalueren en ontwikkelen. We doen dit nu nadrukkelijk in samenhang met de ontwikkeling van jullie team. We ontdekken waar jullie staan als team, welke beelden jullie van elkaar hebben, hoe het team is georganiseerd en hoe jullie samenwerken. Na afloop weten jullie wat jullie als eerste gaan aanpakken, zowel wat betreft inhoud als ontwikkeling van het team.

Trainers: Ouke Pijl en Eltjo Bazen.

Expeditietraining
7 dagdelen

We doorlopen samen een traject in meerdere bijeenkomsten, waarin jullie eigen praktijk centraal staat. Betekenis geven aan kwaliteit, organiseren van kwaliteitsmanagement, positie kiezen in je organisatie, anderen meekrijgen en natuurlijk effectief samenwerken binnen het team en met de omgeving. Na de startbijeenkomst volgen vijf thematische bijeenkomsten. Tussendoor gaan jullie aan de slag om het geleerde meteen toe te passen in de dagelijkse praktijk. In de slotbijeenkomst kijken we terug én vooruit. Het programma is volledig toegespitst op jullie specifieke situatie.

Trainers: Jan de Jonge en Ouke Pijl

Over de trainers

Ouke Pijl is geboeid door ‘nieuw organiseren’ en het werken in teams. Als teamleider, adviseur, auditor of trainer werkt hij samen met professionals aan kwaliteitsontwikkeling. Hij is co-redacteur en -auteur van Kwaliteitsmanagement in de Praktijk en bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK).

Jan de Jonge van Nieuw Organiseren ondersteunt met de mensen uit zijn netwerk organisaties, teams en professionals (het) verschil te maken. Met Expeditietrainingen, coaching en advies. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen zichzelf kan en mag zijn en zich kan ontwikkelen, binnen organisaties waar mensen verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

Eltjo Bazen is als bedrijfs- en kwaliteitskundige groot geworden in de Rijnlandse traditie van denken over kwaliteit, en zodoende vindt hij werken vanuit een gedeelde visie elementair. Vanuit zijn achtergrond als teamcoach weet hij bovendien dat een team zo goed is als de samenwerking. Helpen bij ontwikkeling waar het kan, fileren waar het moet.

Henk Walthaus heeft als HR-professional de missie mensen in organisaties te ondersteunen bij persoonlijke groei, plezier en ontspanning. Met een scherp oog voor context, belangen en samenhangen. Echte verandering blijkt daarbij altijd van binnenuit te komen en ontstaat als mensen het heft in eigen hand kunnen nemen. Henk heeft bij de trainingen de rol van medeontwerper.

Boek: ‘Kwaliteitsmanagement in de Praktijk’

Standaard bij de Expeditietraining en natuurlijk ook leverbaar bij de Dagdeelworkshop en de Dagtraining. Het unieke studieboek en naslagwerk van meer dan 500 pagina’s. Recent verschenen in een volledig herziene tweede druk.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Uitgangspunt is dat systemen noodzakelijk zijn, maar op zichzelf niet tot kwaliteit leiden. Juist de relatie en samenwerking tussen mensen is van cruciaal belang!

Elk hoofdstuk bevat praktijkvoorbeelden en praktische sjablonen en checklists uit diverse
sectoren (industrie, onderwijs, zorg, adviespraktijk). Dankzij de opdrachten met
uitwerkingen kan je de theorie direct toetsen aan de praktijk.