Kwaliteit: dé succesfactor voor teams

Natuurlijk is er om te winnen meer nodig dan kwaliteit. Toch is kwaliteit uiteindelijk doorslaggevend voor duurzaam succes van organisaties en teams: de goede dingen doen en ze goed blijven doen. Om je heen blijven kijken, praten, lezen, denken, schrijven, luisteren en voelen. Keuzes maken, vasthouden, loslaten, wendbaar zijn. Over het ‘managen’ van kwaliteit zijn boeken volgeschreven. En veel organisaties hebben er zelfs aparte kwaliteitsprofessionals voor aangesteld. Al die publicaties en al die kwaliteitsprofessionals geven steeds dezelfde boodschap: kwaliteitswerk hoort bij de teams die het werk uitvoeren en het organiseren. En steeds meer teams willen niets anders!

Workshop Teams voor Kwaliteit

In de workshop van een halve dag krijgen jullie grip op het 'werken aan kwaliteit'. Uitgangspunt is respect en waardering voor de huidige situatie en wat daar al is bereikt. Van daaruit zoeken we naar de beste punten voor jullie 'next step'. Dat doen we aan de hand van opdrachten, gesprekken en korte presentaties.

Team

Veel deelnemers willen graag eerst in gesprek over het team zelf. Een goede keuze omdat je juist als team heel effectief aan kwaliteit kunt werken. Jullie benoemen de volgende stap in jullie teamontwikkeling.

Visie

Om te kunnen werken aan kwaliteit heb je een visie nodig: wat verstaan jullie onder kwaliteit? Wat willen jullie bereiken? Voor elkaar en zeker ook voor degenen aan wie je ‘levert’.

Houvast

Voor het waarmaken van jullie visie heb je allereerst houvast nodig. Wat wil je wanneer bereiken? Is duidelijk wie wat doet? Hoe weet je dat het goed gaat en hoe leren jullie samen? Jullie doen een ‘reality check’.

Bewegen

De ‘reality check’ laat zien waar jullie staan met het werken aan kwaliteit. Waarvoor willen jullie nu in beweging komen? En omdat we niet aan ‘vrij parkeren’ doen: jullie bepalen samen wie wat gaat oppakken.

Trainer Ouke Pijl

Ouke is geboeid door ‘nieuw organiseren’ en de effectiviteit van teams. Hij werkt als adviseur, auditor en trainer bij Hogeschool Utrecht en Kwaliteit.pro. Ouke heeft als teamleider, projectleider en kwaliteitsmanager ervaring met zowel ISO-certificering als opleidingsaccreditatie en de instellingstoets kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Hij publiceert met regelmaat artikelen in bijvoorbeeld Kwaliteit in Bedrijf, is co-redacteur/auteur van het succesvolle standaardwerk Kwaliteitsmanagement in de Praktijk en bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Volg Ouke op LinkedIn of Twitter @oukepijl.

Deelnemers aan het woord

Visie ontwikkelen

“Een mooie ervaring om mee te maken dat wij als team een gedeelde visie op kwaliteit hebben en van daaruit met behulp van de interessante oefeningen, ieder vanuit eigen ‘inbreng’, samen de kwaliteit van ons werk nog verder kunnen verhogen.” Oktober 2019

“Mooi begrippenkader om over kwaliteit te praten in het team. Erg prettig dat de kwaliteit zélf centraal staat en niet slechts het meetsysteem en de daaruit voort vloeiende cijfers.” November 2019

“Nadrukkelijker besef van belang onderliggende visie als basis voor samenwerking en als houvast voor het bepalen van de richting en prioriteiten voor het team.” November 2019

Houvast krijgen

“Reality-check wat betreft de mate waarin we als team het ‘houvast’ al op orde hebben. Sommige zaken zijn al enigszins helder en/of hebben we al ooit geregeld, maar (erg) veel ook nog niet. Werk aan de winkel dus.” November 2019

“De workshop prikkelde tot nadenken over en evalueren van het eigen handelen als team en als individu binnen het team.” Oktober 2019

“De opdracht ‘houvast’ heeft mij inzicht gegeven hoe het staat met de kwaliteitszorg. Meer betekenis van kwaliteitszorg en tools om hiermee aan de slag te gaan.” November 2019

In beweging komen

“Fijn om te kijken hoe je gefundeerd kunt gaan bewegen (ipv slechts het meten) met waardering van wat al bereikt is. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook het doel van kwaliteitsdenken.” November 2019

“Het is interessant om te onderzoeken hoe leden in ons team geïnspireerd raken en persoonlijk leiderschap tonen zodat de beweegstap ook echt (vanuit een proactieve houding) wordt opgepakt i.p.v. weer terug te gaan naar ons ‘gewone werkritme.” December 2019

“Goed om zo eens kritisch te kijken naar de werkzaamheden van het team, en dus ook (deels) van jezelf. Geeft echt een andere kijk, een eye opener.” December 2019

Jullie 'next step' in Leveren en Leren

De workshop wordt in 2020 online gegeven. Voor teams in het onderwijs, de zorg of andere organisaties. Ook voor teams van kwaliteitsprofessionals. Tijden zijn in overleg. Om de aandacht vast te houden, kunnen jullie bijvoorbeeld kiezen voor twee blokken: van 10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Daartussen een uur lunchpauze. Of we kiezen een dagdeel.

Meer weten

Dat kan via de mail, telefonisch of met een videocall. We gaan in op de wensen van jullie team en wat de workshop daarvoor kan betekenen.

Vrijblijvende intakes

Bij de workshop hoort een korte intake voor ieder teamlid. Die kunnen we ook vrijblijvend vooraf doen om een goed beeld te krijgen.

Vrijblijvende offerte

De investering voor de workshop blijft door de online opzet van één dagdeel beperkt. We komen vast tot een prijs die past bij jullie budget.

Contact over de workshop

Mijn naam

Mijn e-mailadres

Mijn vraag

Klik op Verzenden. Je ontvangt een kopie van je bericht.