Kwaliteit: dé succesfactor voor teams

Natuurlijk is er om te winnen meer nodig dan kwaliteit. Toch is kwaliteit uiteindelijk doorslaggevend voor duurzaam succes van organisaties en teams: de goede dingen doen en ze goed blijven doen. Om je heen blijven kijken, praten, lezen, denken, schrijven, luisteren en voelen. Keuzes maken, vasthouden, loslaten, wendbaar zijn. Over het ‘managen’ van kwaliteit zijn boeken volgeschreven. En veel organisaties hebben er zelfs aparte kwaliteitsprofessionals voor aangesteld. Al die publicaties en al die kwaliteitsprofessionals geven steeds dezelfde boodschap: kwaliteitswerk hoort bij de teams die het werk uitvoeren en het organiseren.

Workshop

In de Workshop ‘Teams voor Kwaliteit’ krijgen jullie als team grip op het kwaliteitswerk. Uitgangspunt is respect en waardering voor de huidige situatie en wat daar is bereikt. Van daaruit zoeken we naar de beste punten om de bestaande situatie verder te brengen. Dat doen we aan de hand van korte presentaties, verschillende werkvormen, opdrachten en oefeningen.

Visie

Allereerst gaan we verkennen wat jullie onder kwaliteit verstaan, wat jullie visie is. Want zonder visie zweeft alles wat je doet en ga je met alle winden mee. We zullen zien dat kwaliteit altijd te maken heeft met drie invalshoeken. We verkennen ook wat er in jullie omgeving staat te gebeuren. Het gaat immers niet alleen om de kwaliteit van vandaag, maar ook om die van morgen.

Houvast

Voor het waarmaken van jullie visie heb je een aantal zaken nodig. Zaken die houvast geven, duidelijk maken wat er te doen staat, wie wat doet, wat resultaten zijn en hoe je weer verder wilt. In de workshop komen vier hulpmiddelen aan bod die dat houvast kunnen geven. Jullie gaan na wat er al is, wat nog nodig is en wat beter kan.

Bewegen

Met een visie en middelen die houvast geven hebben jullie een goede basis om te bewegen, in actie te komen, de visie echt in praktijk brengen. Dan gaat het om mensen meekrijgen, het gesprek aangaan, keuzes maken. Dat lukt het beste met een kringloop met vier stappen. In de workshop gaan we na hoe je die kringloop in praktijk brengt.

TrainerDe workshop wordt verzorgd door Ouke J. Pijl. Hij heeft een lange ervaring en een groot netwerk in kwaliteitsmanagement: als projectleider voor ISO-certificering en de Instellingstoets Kwaliteitszorg in het hbo, als teamleider kwaliteitszorg, auditor en trainer, als zelfstandig adviseur bij 2Reflect én als auteur van o.a. het succesvolle standaardwerk ‘Kwaliteitsmanagement in de Praktijk’. Ouke is bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Hij is geboeid door het werken in teams en het ‘nieuw organiseren’. Volg Ouke op LinkedIn of Twitter @oukepijl.

Deelnemers aan het woord

Visie ontwikkelen

“Een mooie ervaring om mee te maken dat wij als team een gedeelde visie op kwaliteit hebben en van daaruit met behulp van de interessante oefeningen, ieder vanuit eigen ‘inbreng’, samen de kwaliteit van ons werk nog verder kunnen verhogen.” Oktober 2019

“Mooi begrippenkader om over kwaliteit te praten in het team. Erg prettig dat de kwaliteit zélf centraal staat en niet slechts het meetsysteem en de daaruit voort vloeiende cijfers.” November 2019

“Nadrukkelijker besef van belang onderliggende visie als basis voor samenwerking en als houvast voor het bepalen van de richting en prioriteiten voor het team.” November 2019

Houvast krijgen

“Reality-check wat betreft de mate waarin we als team het ‘houvast’ al op orde hebben. Sommige zaken zijn al enigszins helder en/of hebben we al ooit geregeld, maar (erg) veel ook nog niet. Werk aan de winkel dus.” November 2019

“De workshop prikkelde tot nadenken over en evalueren van het eigen handelen als team en als individu binnen het team.” Oktober 2019

“De opdracht ‘houvast’ heeft mij inzicht gegeven hoe het staat met de kwaliteitszorg. Meer betekenis van kwaliteitszorg en tools om hiermee aan de slag te gaan.” November 2019

In beweging komen

“Fijn om te kijken hoe je gefundeerd kunt gaan bewegen (ipv slechts het meten) met waardering van wat al bereikt is. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook het doel van kwaliteitsdenken.” November 2019

“Het is interessant om te onderzoeken hoe leden in ons team geïnspireerd raken en persoonlijk leiderschap tonen zodat de beweegstap ook echt (vanuit een proactieve houding) wordt opgepakt i.p.v. weer terug te gaan naar ons ‘gewone werkritme.” December 2019

“Goed om zo eens kritisch te kijken naar de werkzaamheden van het team, en dus ook (deels) van jezelf. Geeft echt een andere kijk, een eye opener.” December 2019

Kies je workshop

Met je team

Je gaat met je eigen team aan de slag op je eigen locatie. Jullie komen meteen samen tot keuzes waarmee je aan de slag kunt. De workshop duurt een dag, maar een ander aantal dagdelen is ook mogelijk. Vraag vrijblijvend meer informatie en een offerte op maat.

Workshop voor teams

Met anderen

Je neemt alleen deel of met nog iemand uit je team aan een workshop van een dag in Utrecht. Je krijgt inspiratie en ideeën uit andere teams. Minimale groepsgrootte 10 personen. Inschrijving start begin 2020. Vraag vrijblijvend meer informatie.

Workshop Utrecht

Met jou

We maken een afspraak van bijvoorbeeld een dagdeel op je eigen locatie. Voor een persoonlijk gesprek, met jou en bijvoorbeeld een collega. We nemen alle onderwerpen van de workshop door. Vraag meer informatie en een offerte op maat.

Workshop Individueel

Contact

Mijn naam

Mijn e-mailadres

Mijn vraag

Klik op Verzenden. U ontvangt een kopie van uw bericht.