Samen op expeditie

Steeds vaker nemen teams zelf verantwoordelijkheid voor hun kwaliteitsontwikkeling: hoe ze samen blijven leveren én leren. Deze teams maken organisaties wendbaarder, effectiever en efficiënter. Zelf verantwoordelijkheid betekent samen keuzes maken. Niet eenmalig, maar voortdurend om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Keuzes die tot stand komen in afstemming met je organisatie, afnemers en interne/extern samenwerkingspartners. Met een bijbehorende verantwoording vanuit eigen kracht en overtuiging – waarbij je je als team verhoudt tot geldende afspraken en kaders.

Voor lijnteams en ondersteunende teams

We geven trainingen voor alle teams die hun kwaliteitsontwikkeling zelf ter hand willen nemen. Voor teams bij bedrijven, bij onderwijs- en zorginstellingen en bij de (semi-)overheid. Ook voor ondersteunende teams voor kwaliteitszorg of HR waarbij de vraag ‘wie is nu waar eigenaar van wat’ speciaal aan bod komt. Tip: volg de training met verschillende teams samen zodat je van elkaar kunt leren. We maken daarvoor mogelijkheden.

Trainingen ‘Teams voor Kwaliteit’

Onze trainingen helpen teams om met plezier en resultaat samen op expeditie te gaan. Hoe je als team zelf verantwoordelijkheid kunt nemen, geven en waarmaken. Trefwoorden daarbij zijn eigenaarschap, interactie en reflectie. Met een inhoud en aanpak die past bij het doel van de deelnemersgroep. Met trainers die daarbij passen. BIJVOORBEELD:


Middagworkshop

Voor elk team dat een eerste stap wil zetten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen kwaliteitsontwikkeling. Wat kan en mag de organisatie van jullie verwachten? Hoe wil je dat waarmaken? Welke dilemma’s kom je tegen en hoe ga je daarmee om? Wat heeft als eerste aandacht nodig? Een middagworkshop, richtprijs per groep € 795 (exclusief btw en eventuele accommodatiekosten).


Mini-expeditie

Voor teams die meteen stappen willen zetten. Dat doen we in drie trainingsmiddagen met een tussenpoos van ongeveer een maand. Tussen de trainingsdagen door ga je met je team en in koppeltjes aan de slag. Met gerichte opdrachten om gesprekken te voeren, zaken uit te zoeken of een experiment te doen. Drie middagen, richtprijs per deelnemer € 395 (exclusief btw en eventuele accommodatiekosten).


Expeditietraining

Voor teams die resultaten willen bereiken met hun teamontwikkeling. Hiervoor organiseren we met tussenpozen zeven achtereenvolgende middagen. Tussen de middagen door gaan jullie aan de slag. De resultaten breng je weer in bij de volgende bijeenkomst. Hoe is het gegaan. Wat is er bereikt? Wat is er nodig? Zeven middagen, richtprijs per deelnemer € 895 (exclusief btw en eventuele accommodatiekosten).

Over de trainers

Ouke Pijl laat professionals samen werken aan kwaliteitsontwikkeling. Hij heeft ervaring als adviseur, teamleider, projectleider, auditor en trainer. Ouke publiceert regelmatig artikelen en columns, is co-redacteur/auteur van Kwaliteitsmanagement in de Praktijk, en bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteits­management (NNK).

Jan de Jonge van Nieuw Organiseren ondersteunt met de mensen uit zijn netwerk organisaties, teams en professionals (het) verschil te maken. Met Expeditietrainingen, coaching en advies. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen zichzelf kan en mag zijn en zich kan ontwikkelen, binnen organisaties waar mensen verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

Eltjo Bazen is als bedrijfs- en kwaliteitskundige groot geworden in de Rijnlandse traditie van denken over kwaliteit, en zodoende vindt hij werken vanuit een gedeelde visie elementair. Vanuit zijn achtergrond als teamcoach weet hij bovendien dat een team zo goed is als de samenwerking. Helpen bij ontwikkeling waar het kan, fileren waar het moet.

Henk Walthaus heeft als HR-professional de missie mensen in organisaties te ondersteunen bij persoonlijke groei, plezier en ontspanning. Met een scherp oog voor context, belangen en samenhangen. Echte verandering blijkt daarbij altijd van binnenuit te komen en ontstaat als mensen het heft in eigen hand kunnen nemen. Henk heeft bij de trainingen de rol van medeontwerper.

Boek: ‘Kwaliteits­management in de Praktijk’

Standaard bij de Expeditietraining en natuurlijk ook leverbaar bij de Workshop en de Mini-expeditie. Het unieke studieboek en naslagwerk van meer dan 500 pagina’s. Recent verschenen in een volledig herziene tweede druk.

Kwaliteitsmanagement in de Praktijk gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Uitgangspunt is dat systemen noodzakelijk zijn, maar op zichzelf niet tot kwaliteit leiden. Juist de relatie en samenwerking tussen mensen is van cruciaal belang!