Je hebt altijd anderen nodig om verder te komen. Dat geldt ook voor kwaliteit. Ouke Pijl van Kwaliteit.pro helpt organisaties en professionals om met plezier te werken aan het samenspel bij kwaliteitsontwikkeling. Voor kwaliteitsteams en -professionals, voor portefeuillehouders in MT’s en besturen én voor teams die zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor kwaliteit.

Organiseer het samenspel

Hoe je komt tot een kwaliteitscyclus van ambities, uitvoering, monitoring en bijsturen. Hoe je bepaalt wie wat gaat doen. Hoe je het klein houdt. En waarom het gesprek met de benen op tafel zo belangrijk is.

Benut bestaande kennis

Kwaliteit begint bij jezelf, met eigen keuzes. Maar met kennis en ervaring van anderen kom je sneller vooruit. Basiskennis over strategie, organiseren, samenwerken, processen, data, verbeteren en ontwikkelen.

Voor kwaliteitsteams en
‑professionals

Hoe je positie kiest in het samenspel van directie/bestuur, professionals en staf. Hoe je omgaat met mogelijke rolconflicten. Hoe je helpt bij verantwoording. Hoe je vicieuze cirkels doorbreekt. Hoe je afstand houdt en toch dichtbij blijft.

Voor portefeuillehouders
kwaliteit

In het namenlijstje van het (management) team of bestuur staat bij jouw naam ook ‘kwaliteit’. Hoe je daarvoor verantwoordelijkheid kunt nemen zonder het allemaal zelf te doen. Wat je kunt doen als het toch een keer misgaat.

Voor teams die willen
leveren en leren

Als team willen jullie kwaliteit zelf oppakken. Natuurlijk in samenspel met de organisatie waar jullie deel van uitmaken. Hoe je kunt beginnen. Wat je moet weten. Wat een handige aanpak is. Hoe je het plezierig en overzichtelijk houdt.

Ouke Pijl laat professionals samen werken aan kwaliteitsontwikkeling. Hij heeft ruime ervaring als adviseur, teamleider, projectleider, trainer en auditor in onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven. Ook was hij jarenlang bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteits­management (NNK). Ouke publiceert regelmatig artikelen en columns in o.a. Kwaliteit in Bedrijf en is co-redacteur/auteur van het standaardwerk Kwaliteitsmanagement in de Praktijk.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk gaat verder dan kwaliteitssystemen, modellen, plannen maken, meten en evalueren (het systeemtechnische perspectief). Het gaat ook over cultuur, communicatie, motivatie en teamgedrag (het sociaal-dynamische perspectief). Dit boek brengt beide perspectieven op kwaliteitsmanagement met elkaar in balans. De technieken, instrumenten en checklists kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Concept Uitgeefgroep, 3e druk, 2023, ruim 500 pagina’s.

Meer weten of even sparren? Bel Ouke Pijl op 06 106 476 73. Of stuur een bericht.