Kwaliteit: dé succesfactor voor teams

Natuurlijk is er om te winnen meer nodig dan kwaliteit. Toch is kwaliteit uiteindelijk doorslaggevend voor duurzaam succes van organisaties en teams: de goede dingen doen en ze goed blijven doen. Om je heen blijven kijken, praten, lezen, denken, schrijven, luisteren en voelen. Keuzes maken, vasthouden, loslaten, wendbaar zijn. Over het ‘managen’ van kwaliteit zijn boeken volgeschreven. En veel organisaties hebben er zelfs aparte kwaliteitsprofessionals voor aangesteld. Al die publicaties en al die kwaliteitsprofessionals geven steeds dezelfde boodschap: kwaliteitswerk hoort bij de teams die het werk uitvoeren en het organiseren.

Workshop

In de Workshop ‘Kwaliteit voor Teams’ krijgen jullie grip op het kwaliteitswerk. Uitgangspunt is respect en waardering voor de huidige situatie en wat daar is bereikt. Van daaruit zoeken we naar de beste punten om de bestaande situatie verder te brengen. Dat doen we aan de hand van korte presentaties, verschillende werkvormen, opdrachten en oefeningen.

Visie

Allereerst gaan we verkennen wat jullie onder kwaliteit verstaan, wat jullie visie is. Want zonder visie zweeft alles wat je doet en ga je met alle winden mee. We zullen zien dat kwaliteit altijd te maken heeft met drie invalshoeken. We verkennen ook wat er in jullie omgeving staat te gebeuren. Het gaat immers niet alleen om de kwaliteit van vandaag, maar ook om die van morgen.

Houvast

Voor het waarmaken van jullie visie heb je een aantal zaken nodig. Zaken die houvast geven, duidelijk maken wat er te doen staat, wie wat doet, wat resultaten zijn en hoe je weer verder wilt. In de workshop komen vier hulpmiddelen aan bod die dat houvast kunnen geven. Jullie gaan na wat er al is, wat nog nodig is en wat beter kan.

Bewegen

Met een visie en middelen die houvast geven hebben jullie een goede basis om te bewegen, in actie te komen, de visie echt in praktijk brengen. Dan gaat het om mensen meekrijgen, het gesprek aangaan, keuzes maken. Dat lukt het beste met een kringloop met vier stappen. In de workshop gaan we na hoe je die kringloop in praktijk brengt.

Trainer

De workshop wordt verzorgd door Ouke J. Pijl. Hij heeft veel ervaring met kwaliteitsmanagement vanuit verschillende werkkringen en zijn eigen adviesbureau. Ouke is op dit moment teamleider en lead auditor kwaliteitszorg bij Hogeschool Utrecht, waar hij recentelijk ook projectleider was van de succesvolle Instellingstoets. Hij is bestuurslid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) en co-redacteur/auteur van het succesvolle standaardwerk ‘Kwaliteitsmanagement in de Praktijk’ (tweede, geheel herziene druk 2019). Vanuit zijn adviesbureau 2Reflect ondersteunt hij organisaties bij kwaliteitszorg, procesmanagement en documenteren. Hij is geboeid door het werken in teams en het ‘nieuw organiseren’. Zie ook Ouke Pijl op LinkedIn.

Maak je keuze

De workshop wordt in drie varianten verzorgd. Kijk wat het beste bij jullie past. In 2019 zijn er bovendien kosteloze Try-Outs.

Met je team

Je gaat met je eigen team aan de slag op je eigen locatie. Jullie komen meteen samen tot keuzes waarmee je aan de slag kunt. De workshop duurt een dag, maar een ander aantal dagdelen is ook mogelijk. Vraag vrijblijvend meer informatie en een offerte op maat.

Workshop voor teams

Met anderen

Je neemt alleen deel of met nog iemand uit je team aan een workshop van een dag in Utrecht. Je krijgt inspiratie en ideeën uit andere teams. Minimale groepsgrootte 10 personen. Inschrijving start januari 2020. Vraag vrijblijvend meer informatie.

Workshop Utrecht

Met jou

We maken een afspraak van bijvoorbeeld een dagdeel op je eigen locatie. Voor een persoonlijk gesprek, met jou en bijvoorbeeld een collega. We nemen alle onderwerpen van de workshop door. Vraag meer informatie en een offerte op maat.

Workshop Individueel

Try-Outs in 2019

Om de opzet van de workshop te optimaliseren zijn er in het najaar van 2019 een beperkt aantal Try-Outs. In ongeveer twee uur krijg je een verkorte versie van de workshop. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Als tegenprestatie geef je feedback.

Workshop Try-Out

 

Contact

Mijn naam

Mijn e-mailadres

Mijn vraag